OTOPARK İŞLETMECİLİĞİ

TRAFFİX PARKING MANAGEMENT & SYSTEMS,  iş bu belgede, Hizmet Sağlayıcısı olarak, tüm Avrupa’da kabul olunan deneyim ve saygınlığı sonucu olan hizmet içeriğini belirtecektir. TRAFFİX MANAGEMENT  uluslararası Know-How’ı, pazarın Türkiye’ye özel gereksinimleri ile birleştirecek ve özel bir İşletme Senaryosu geliştirecektir.

Şehir içi, Otel ve Alışveriş Merkezi otopark yönetimi üzerindeki geniş bilgimiz, TRAFFİX MANAGEMENT’a bu yeni otopark sürecini başlamasından optimizasyon aşamasına kadar kolay ve profesyonel bir geçiş sürecine döndürme olanağı sağlayacaktır. Bu alışılagelmiş prosedürlerin işleme konulması ve işgücünün tamamen profesyonel kaliteye dayanan bir işletme olması için eğitim ve gereken hizmetin sağlanması, yeni bir işgücünün uygulamaya konulması ve oluşturulması anlamına gelecektir.

TRAFFİX MANAGEMENT FİZİBİLİTESİ

TRAFFİX MANAGEMENT işletmeleri yer analizi, fizibilite çalışmaları, planlama danışmanlığı, inşaat yönetimi, işletme planlaması, park hizmet yönetimi gibi, Otopark yerlerinin işletilmesi ve ayrıca pazarlama, teknoloji uygulaması ve reklam faaliyetleri ile birlikte yürütülmektedir.

İşletme:

TRAFFİX MANAGEMENT’ın açık görevi, çeşitli kullanıcı çıkarlarının uyumlaştırılması, müşterilerinin memnuniyetinin arttırılması ve tesis sahiplerinin kârlarının maksimize edilmesidir. Tesislerin genel işletimi açısından yapılan işlemler :

 • Park tesislerinin (Sokakta ve Sokak Dışı) Sevk ve İdaresi
 • Park etme hizmetlerinin denetimi ve koordinasyonu
 • Gözetim ve Güvenlik
 • VALE Hizmetinin Verilmesi
 • Otopark yönetim sistemlerinin sürekli olarak bakımı
 • Park tesislerinin temizlenmesi
 • Nakit ve kredi kartı yönetimi
 • Park tesislerini sürekli gözlemleyen personelin tesiste bulunması
 • Teknik cihazların servis ve bakımı
 • Bilgi ve müşteri hizmetleri
 • Pazarlama çalışmaları
 • Sürekli iç denetim

TRAFFİX MANAGEMENT; Şehir ve Alışveriş Merkezi otopark işletmeciliği sektöründe önde gelen bir şirkettir.  ULUS ‘daki  park etme alt yapısının karşılaştığı, gittikçe artan talep için yenilikçi ve ileri teknolojili bir çözüm programını ortaya koyacak ve uygulayacaktır.

Amaç; değişik parklama sürelerini yönetmek ve ziyaretçiler ile park edenleri mutlu kılmaktır.

Kaliteli bir park hizmeti sunma konusunda TRAFFİX MANAGEMENT’ın hedefleri

     İşletmenizin ’nin, park hizmeti sunulması konusundaki beklentilerini sadece karşılamakla kalmayan aynı zamanda aşan bir teklif verebilmemiz için kendimize aşağıdaki hedefleri belirlemiş bulunmaktayız:

 • İşletmenizin   Otopark’ının ihtiyaçlarını en iyi şekilde anlayabilmek (TRAFFİX MANAGEMENT’ın) deneyimi ve gerçek bir ortaklık yaklaşımı sergilemek
 • Genel hizmet performansının sürekli değerlendirilmesini sağlamak adına mütedamiyen üst düzey koordinasyon
 • İşletmenizin otoparkında yüksek düzeyde güvenlik uyumu yakalayan kaliteli bir hizmet sağlamak
 • Sürekli personel eğitimi ve gelişimi ile kararlaştırılan standartların gözlemlenmesi ve ölçümü, bu sayede perakende ve ağırlama sektöründe müşteri hizmetlerinde yeni bir mükemmellik düzeyine erişmek
 • Sözleşme süresince; işletmeniz ile birlikte hareket edebilecek esnek bir hizmet uygulaması. Kısacası, öz çözümleme ve sürekli daha iyiyi ve gelişimi benimseyen, sorunlara anında müdahale eden ve pozitif çözümler üreten, ihtiyacı analiz edip yaratıcı düşünen pro-aktif bir yaklaşımla iş yapmak

Planın Uygulanması

TRAFFİX MANAGEMENT’ın, teknik deneyime sahip personeli ile işbirliği içinde uzmanların başkanlığındaki bir uygulama ekibi, teklifin kabul edildiğinin bildirilmesinden hemen sonra çalışmaya başlayacaktır.

Süreç Yönetimi

TRAFFİX MANAGEMENT’ın, yeni sözleşmeleri uygulamaya koymakta geniş deneyimi vardır. Sorunların azaltılması için, TRAFFİX MANAGEMENT  VE işletmenizden ’den katılımcılar ile bir proje ekibinin kurulması ve hemen aktif bir İletişim Kanalının ortaya konulması büyük önem taşımaktadır.

Teçhizat ve Bilgi Teknoloji Alt Yapısı (BT)

Tüm teçhizat, işaretler, TRAFFİX MANAGEMENT üniformaları ve kırtasiye gereçleri, gereken tarihlerin öncesinde teslim olacak şekilde sipariş edilmelidir ve işletmeniz tarafından onaylanacaktır. Uygun yedek parçalar bulundurulacak ve duruma göre teçhizatın optimum hazır bulunabilirliğini sağlamak için, servis ve bakım anlaşmaları yapılacaktır.

Aşağıda sıralandığı gibi; işletmenizin  Otoparkı’nın işletilmesi için bu sözleşme ile ilgili Özel Teçhizat ve Hizmetler TRAFFİX MANAGEMENT’ın teklifine dahil edilmemiştir:

 • Yapısal inşaat konuları, yüzey veya sızdırmazlık işleri, asansör bakımı gibi tüm diğer giderler
 • İşletme için gereken işletme ruhsat ve onayları

Tesisteki, tüm denetim, prosedürler, dokümanlar, eğitim ve raporlar TRAFFİX MANAGEMENT  tarafından sağlanacaktır.

Kaliteye Verilen Önem

TRAFFİX MANAGEMENT , müşterilerimize yüksek performans sunarak, kaliteli hizmet sağlamaya önem verir. Teklifimizde bunu nasıl başaracağımız konusunda özel önlemler ve ayrıca hizmetin genel işleyişini arttıracak katma değer teklifleri bulunmaktadır. Bunların en önemlileri şunlardır:

 • Ekip çalışması: Ekip müdürleri zamanlarını personellerini etkin şekilde yöneterek, geliştirerek ve motive ederek sarf edeceklerdir.
 • Eğitim: Tüm personel için, yapılandırılmış eğitim ve geliştirme programı
 • Bilgi Uygulama: Park etme eğilimlerindeki değişikliklerin belirlemesi ve  işletmenize   danışarak yeni gereksinimlerin ele alınması için işletme ortamının gözlemlenmesi
 • Kilit Performans Göstergeleri: işletmenizin  KURAL VE TEBLİĞLERİNE   ile kararlaştırılacak standartlara uyacaktır.
 • İşletmenizin  OTOPARKININ  Çevre Yönetim Etkinliğinin İyileştirilmesi: Çöp, duvar yazıları, seyahat tehlikeleri, taşıtlarda tek başına bırakılan küçük çocuklar, taşıt hasarı vs. gibi konularda raporlama yeteneği

Tüzük

TRAFFİX MANAGEMENT, tüm müşterilerimizin, sunacağımız TRAFFİX MANAGEMENT  hizmetinden ne bekleyebileceklerini ve eğer beklentilerinin karşılanmadığına inanıyorlarsa, neler yapabileceklerini görebilecekleri bir park tüzüğü oluşturma konusunda, işletmeniz  ile işbirliği içinde çalışmak ister. Bu tüzük; TRAFFİX MANAGEMENT  ve işletmeniz  tarafından imzalanacak ve görülebilir yerlerde sunulacaktır.

Bu tüzükte aşağıdaki başlıkların bazıları bulunabilir. Ancak bu işletmeniz  ile ayrıntılı görüşmelerden sonra belirlenecek ve onaylanacaktır:

 • İşletmenizin  giriş bölümü
 • TRAFFİX MANAGEMENT’in görev beyanı
 • Park personelinin görev tanımı
 • Park yeri ihlallerinin açıklanması
 • TRAFFİX MANAGEMENT ile iletişim
 • Resmi bir şikayetin nasıl yapılacağı

Temsil

Tüm personel, özellikle Saha  görevlileri, işletmenizin ’in elçileri olarak görülecektir. Dolayısıyla tüm otopark personeli, her zaman resmi giyinecektir. TRAFFİX MANAGEMENT  kurallarına uygun şekilde her zaman standart TRAFFİX MANAGEMENT üniformaları giyilmelidir.

Müşteri Şikayetleri

TRAFFİX MANAGEMENT ’in, gerekli olduğunda, işletmenizin Otoparkı’nda uygulayabileceği çok gelişmiş şikayet prosedürlerin uygulanması için işletmenizin  Yönetimini’den onay alınacaktır.