OTOPARK DANIŞMANLIĞI

TRAFİK VE OTOPARK DANIŞMANLIĞI ÇÖZÜM SÜRECi

OTOMASYON - YÖNLENDİRME SİSTEMLERİ VE BARİYER SİSTEMLERİ ÇÖZÜMLERİ

Odağımız “İnsan”…

Yola insandan hareketle çıktık. Dünyada yapılan her şeyin tek bir ortak amaca hizmet ettiğini düşünüyoruz. “ İnsan”... Günümüzde ise yatırımlar yapılırken, “insan” hedefinin göz ardı edildiğini üzülerek izliyoruz. Amacımız bu yanlışı telafi etmek.

Yaklaşık 14 yıldır fiilen içinde bulunduğumuz trafik-otopark ve otopark işletme  sektöründeki misyonumuzu, işte bu düşünce ile şekillendirerek TRAFFİX’ i oluşturduk.

TRAFFİX , misafirlerine en iyi hizmeti vermeyi hedefleyerek, sıradanlıktan uzak bir işletme anlayışını yansıtmak ve buna paralel karlılığını arttırmak isteyen, ağırlıkla AVM-Havalimanı ve Karma kullanımlı projelerde, geniş kapsamlı danışmanlık hizmetleri veren; 500 ‘üzerinde projeyle başıraya imza atmış  bir organizasyona sahiptir.

Amacımız, tesise gelen misafir güvenliği ve konforunu maksimum seviyeye taşımak, “ Otoparkı projenin bir bütünü olarak ” yaratmaktır.

Aynı bakış açısını paylaştığımız ve bu bakış açısıyla üretim , arge ve işletme senaryolarımızla çalışanlarımızla..  Tamamen kurumsal ve  çözüm odaklı ve müşteri memnuniyetini hedef aldığımız prensiplerimizle . dünyanın ilk yerli SENSÖR ÜRETİMİNİ ,PLAKA TANIMA ve bariyer sistemleri ile de kendi markamızı üretmeye başladığımızı da bilmenizi isteriz ….

TRAFFİX  olarak, gerek danışmanlık gerekse sistem uygulama bazında hizmet verdiğimiz 500 ü aşan projede, tesisi ziyaret eden misafirlerin mutluluk seviyelerindeki artışa verdiğimiz destek, bizi çok sevindiriyor.

Gelin bu mutluluğu birlikte paylaşalım.

İşletmenizin , otoparkı, kapasitesi ve işletme özellikleri sebebi ile üzerinde hassasiyet gösterilmesi gereken bir projelerle dolu olacaktır . Sıradan planlamalarla projeler çalışır hale getirilmesinden daha çok ; bu tip  projelerin  açılış gününe kadar takip edilmesi  ; gerekli olan tüm toplantılar için çözümler  oluşturulması  ; mimari ,mekanik ,statik ,zayıf akım projeleri ve kiralama şirketiyle birlikte tüm extra detayların planlanması ve açılış tarihinde işletme seneryolarının da hazır hale getirilmesi …

Elimizdeki projeler üzerinde yaptığımız incelemelerde de değiştirilmesi veya  konuşulması gereken  birçok detay var. Bu tür projelerinizin Muhakkak ki kaba inşaatın başlamaması ve şimdiden tasarlanacak senaryolar ile olası yüksek maliyetli giderlerin harcanmasını ve tüm aksaklıkların giderilmesini SAĞLAYACAKTIR .

Oluşturacağımız birlikteliğin, konuyla ilgili gelecekte oluşacak sorunların çözümünde büyük katkı sağlayacağına ve inanıyoruz.

Firmamızın konuyla danışmanlık konularını, hizmetlerin dökümünü ve ilerleyen sayfalarda görebilirsiniz.

AMACIMIZ…..     

       PROJENİZİN    , büyüklüğü, karma kullanımlı yapısı, kapasitesi ve popülaritesi ve TÜRKİYE çapında yaratacağı etki sebebi ile son derece önemli bir projelerdir.

Projenin büyüklüğü, ilk bakışta büyük avantaj oluştursa da konsept-dizayn çalışmaları - master plan öngörüleri ve işletme prensiplerinin oluşturulması aşamalarında büyük hassasiyet gösterilmesi gerekmektedir.

       Çünkü sahip olunan bu büyüklük olası hatalarını telafisini son derece zorlaştırmaktadır.

Yukarıda da değinmiş olduğumuz gibi öncelikli amacımız misafirlerin güvenlik-konfor -mutluluk –işletme kalitesi seviyelerinin yukarı çıkarılması olacaktır.

Misafirlerin iyi şartlarda ağırlanması;

* Tesis içindeki ticari işletmelerin performanslarının artmasını,

* Otopark ve reklam benzeri büyük gelir kalemlerin de ciddi artışı,

* Konforlu ve güvenli bir tesiste yer almanın yaratacağı müşteri memnuniyetini,

Vb konuları …

Beraberinde getirecektir.

İşte TRAFFİX olarak amacımız, Sizinle kader birlikteliği yaparak, projeyi sahiplenerek yukarıda sıraladığımız ve projenin gelişmesine göre oluşacak değişikliklerde ; farklı aşamalarda yanınızda olmak, bir anlamda kader birliği yapmaktır.

NEDEN TRAFFİX  …?

Projenizde  Sizlerle çalışmayı tercih etmemizin  için birçok sebep olduğunu düşünüyoruz. Bunları küçük başlıklar altında özetleyecek olursak;

1. Çok yönlü bakış açısı,

TRAFFİX  Türkiye’deki “Trafik & Otopark Danışmanlığı- İşletme senaryoları ” tarifinin çok ötesinde bir hizmet sunmaktadır.

Bir çok firma sadece işletme tecrübeleri ile konuya “ TİCARİ BİR KAZANÇ “ gözüyle bakarken biz, projeyi dizayn aşamasında projeci gözüyle ele alarak, uygulama süreçlerini de dikkatle kurguladıktan sonra, işletme döneminde yaşanacak olası sorunlar için şimdiden tedbir alınabilir …. bir çalışma sunan bu birliktelikle güven vermek istiyoruz‘’

Sadece projeci, sadece uygulamacı yada sadece işletmeci ve misafir gözü ile bakarak bu büyüklükte bir projenin çözümlere kavuşturulması gerektiğini bilincindeyiz .

Firmamızın dahil olduğu projelerde aşağıda özetlemeye çalıştığımız konu başlıklarından bir kaçı yada tamamı ile ilgili danışmanlık hizmeti verebilmektedir.

Dizayn

1.1. Konsept,

1.2. Mimari dizayn,

* Ana giriş-çıkışlar,

* Rampalar,

* Teknik hacimler,

* Yaya ve engelli dolaşımlarının planlanması,

1.3. Operasyonel planlama,

* Proje dahilindeki tesislerin niteliklerine paralel dizayn ve stratejik planlamalar,

* Farklı fonksiyonların otopark ihtiyaçlarının tespiti, trafik yükünün tahmini, otopark kullanım şeklinin tespiti,

* Tesise toplu taşıma araçları gelen kişilerin, dolaşımını ve ilgili noktalara kolay erişimini sağlayıcı düzenlemeler,

* Servis araçlarının indirme-bindirme ve bekleme alanlarının planlanması,

* Taksi durak noktalarının ve araç depo alanının oluşturulması, işletme kurallarının belirlenmesi,

1.4. Elektrik-Mekanik koordinasyon,

* Tesisatların trafik planına uygunluğu,

* Aydınlatma,

* Otopark otomasyon sistemleri,

* İhale ön hazırlıkları,

2. Master Plan

2.1. İşletmesel ve ticari planlama

* Kısa ve uzun süreli parklanma ile ilgili stratejik kararların alınması,

* Tüm otopark alanlarının farklı bölgelere bölünerek dinamik fiyatlandırma uygulamaları belirlenmesi,

* Farklı ödeme modellerinin oluşturulması,

* Abone uygulamaları ve bunlar için düzenlenebilecek kampanyalar,

* Abone kontrat hazırlıkları,

* Güvenlik,

* Hava şartlarına paralel çevresel tedbirler,

2.2. Diğer hizmet fonksiyonları,

* Tesis içi ve genel çöp toplama fonksiyonu ile ilgili senaryoların oluşturulması,

* Tesis içi ve genel ambulans hizmeti ile ilgili detayların netleştirilmesi,

* Oto kuaför alanının ve işletme modelinin oluşturulması,

* VALE fonksiyonu ile ilgili prensiplerin belirlenmesi, araç teslim noktalarının kampüs içindeki yerlerinin oluşturulması,

* Araç kiralama fonksiyonu ile ilgili yerleşim ve araç depolama çalışmaları,

2.3. Reklam Tanıtım ve Ek gelir Getirici çalışmalar

* Park alanında yapılabilecek organizasyon ve tanıtım çalışmalarının planlanması,

* Park alanlarının, aslında bir yaşam alanı olduğunu gösteren fonksiyonların oluşturulması,

* Reklam alanlarının tespiti,

* Oluşan otopark işletmesi ile ana tesis içindeki işletmelerin ilişkilendirilerek ortak kampanyalar düzenlenmesi ile toplam değer artışının sağlanması,

* İşletmenin bilinirliğinin arttırılması ve halk tarafından benimsenmesi için internet üzerinde farklı projeler geliştirilmesi,

2.4. Halka ilişkiler modellemeleri

2.5. Sürdürülebilirlik

3. İmalat süreçleri

3.1. Alınan sistemlerin  şartnamelerinin hazırlanması ve şartnamelere uygunluk kontrolü,

3.2. Sahada imalat kontrolleri,

3.3. Devreye alma eğitim planlama ve takibi,

4. İşletme süreçleri

4.1. Teknik servis fonksiyonunun planlanması

4.2. Temizlik ve güvenlik,

4.3. Finans,

4.4. Personel seçimi ve eğitimi,

4.5. Standardizasyon,

4.6. İş geliştirme, innovasyon,

4.7. Raporlama, verimlilik ölçümü,

4.8. Verimlilik arttırıcı geliştirmeler.

TRAFFİX  ;

Türkiye’de bu çerçevede profesyonel  hizmet veren tek firmadır.

2. Sürdürülebilirliğe katkı,

Yukarıda kısaca özetlemeye çalıştığımız konulardan hiç biri diğerinden daha önemsiz yada ihmal edilebilir değildir. İşletmede sürdürülebilirliğin sağlanması için tüm bu konuların aynı hassasiyetle masaya yatırılması gerekmektedir.

Bu sebeple de konu ile ilgili danışmanlık verecek firmanın tüm bu konular hakkında hizmet verebilir özellikte olması gerekmektedir. Sadece işletme tecrübesi yada farklı bir fonksiyona hakim olmayan, tüm bu konular hakkında sizleri destekleyebilecek bir firma gerçek çözüm olacaktır.

3. Üretici Türk firma oluşumuz,

Fizik kuralların uluslararası geçerliliği olmakla birlikte ulusal kullanım alışkanlıklarındaki farklılıklar işletmelerin kaderlerinde büyük rol oynamaktadır.

Amerika-Avrupa-Uzak Doğu ülkeleri ile Türkiye’yi karşılaştırdığınız zaman yemek yeme alışkanlıklarımızdan, yürüyüşümüze, olaylara verdiğimiz tepkilere, kendimize hak gördüğümüz şeylere ve tabii araba kullanışımıza kadar çok büyük farklılıklar görebilirsiniz.

Yurt dışında birçok projede, ülke alışkanlıklarının yeterince bilinmemesi sebebi ile oluşan büyük problemleri sizler de biliyorsunuzdur.

Bu sebeple de Türkiye’de birçok projede yıllardır hizmet veriyor olmamızın sizler için büyük avantaj olduğunu düşünüyoruz.

4. Tecrübe

Konunun başından bu yana aktarmaya gayret ettiğimiz aşamalar bizim için çok bilindik çalışma süreçleridir. Dahil olduğumuz bir çok projede, konsept aşamasından itibaren hizmet vermeye başladık ve tüm imalat süreçlerini birlikte yaşadık. Bu dönemde oluşturduğumuz tesisin çalışma kurallarını işverenimizle birlikte oluşturduk. Ve sonunda tesisi hizmete açtık.

Dolayısı ile gerek dizayn, gerek imalat gerekse master proje/işletme süreçleri bizim için çok bilindik çalışma dilimleri. Bu sebeple birlikteliğimizin size avantaj oluşturacağına inanıyoruz.
 

NELER YAPACAĞIZ ….

1. Konsept,

Tesis edilmesi düşünülen yapının genel oturumunun, ulaşım yollarına olan konumunun değerlendirilmesi için en uygun zamandır.

Bina yada binaların park kapasitelerinin belirlenmesi, düşünülen araç sayısına paralel otoparka ulaşım yollarının oluşturulması yine bu süreç içinde şekillenmeye başlamaktadır.

İyi planlanmamış bir otoparkın büyük olmasının hiçbir kıymeti olmayacağı gibi tam tersine büyüklük, otopark kötü dizayn edilmişse büyük problemler demektir.

2Mimari dizayn,

* Ana giriş-çıkışlar,

Konseptin belirlenmesinden sonra mimari dizayn aşamalarına gelinmektedir. Kapasiteye göre giriş çıkış sayılarının belirlenmesi, gerekiyorsa, otoparkın farklı katlarından giriş çıkış yapılması gibi konular bu çalışmaların başlangıç aşamasını oluşturmaktadır.

Yüksek kapasiteli otoparklarda, otopark katı içindeki gereksiz dolaşımlar, araç sahiplerinde mutsuzluk yarattığı gibi;

* Zemin kaplamasının aşınması,

* Egzost gazı sebebi ile duvarların kirlenmesi,

* İşletme giderlerinin artması….

İstenmeyen durumlara sebebiyet vermektedir. Bu sebeple bazı projelerde Bildik çözümler yerine ; şehir ve koşul şartlarına göre giriş çıkış uygulaması ile bu problem ortadan kaldırılmaktadır.

Biz de ZORLU AVM de bu tip bir uygulama yaparak son derece başarılı sonuçlar elde ettik. 5.000 araç kapasiteli otopark alanına hafta sonları günde 10.000 üzerinde araç giriş-çıkış yapmakta ve sorun yaşanmamaktadır.

Araçların giriş-çıkışlarını rahatlatmak için sonradan şerit sayısını arttırmak asla çözüm değildir. Çünkü giriş noktasına gelen yol ve bu noktadan sonra dahil olunan otopark iç yolu sınırlı genişliktedir. Bariyerlerin sayısını arttırmak çözüm olmayacağı gibi, tam tersine huni etkisi oluşacağı için sıkışıklık daha da artacaktır.

* Rampalar,

Otopark içinde yer alacak rampaların eğimleri son derece önemlidir. Sadece uluslararası standartlar göz önünde bulundurulup, rampanın kat içi trafiğe dahil olduğu noktanın fiziki ve yoğunluk durumuna dikkat edilmediği zaman, bu buluşma noktaları büyük risk taşımaktadır.

Bu sebeple konu son derece önemlidir.

Rampaların gereğinden dik, örneğin standart üst limiti olan %15 eğime sahip olması durumunda ilave bir kırım ile kata bağlantı yumuşatılmalı.

Bu durum, Amerika’ lı firmalar başta olmak üzere bir çok mimari ekibin dikkatinden kaçmaktadır. Çünkü araba markalarının ülkelere göre araç üretimleri, yükseklik farkı yaratmaktadır. Amerika’da daha büyük ve yüksek araçlar kullanılırken bizde daha alçak araçlar kullanılmaktadır.

Otopark ana giriş çıkış trafiğinin çözümü, iç sirkülasyon rampalarını da etkileyecektir. Bu noktada ideal çözümün bulunması iç rampa sayısının azalması ve yer kazanılması sonucunu doğuracaktır.

Ana amaç misafirleri en güvenli-konforlu ve hızlı bir şekilde park edecekleri noktaya kadar ulaştırmaktır. Bunun başarılması halinde oluşacak mutluluk ve zaman tasarrufu, misafirlerin terminal içinde daha uzun ve keyifli zaman geçirmelerini, alışveriş ederek artı değer oluşturmalarını sağlayacaktır.

* Kat Yükseklikleri,

Kat yüksekliklerinin tespitinin de bu aşamada yapılması gerekir. Otopark katlarının büyüklüğü, araç içinden bakışta oluşan perspektif sebebi ile araç sahiplerinde psikolojik sıkıntılar oluşturabilmektedir.

Sürüş rahatlığı sağlanabilmesi için kat yüksekliklerinin doğru belirlenmesi, zaman içinde yapılacak elektrik-mekanik tesisatlardaki sarklamaların ön görülerek tedbir alınması gerekmektedir.

Bu çalışma yapılırken, uzun vadede gerekecek kapasite ihtiyaçları da ön görülmelidir. Konut-ofis-otel bloklarında işletme süreçlerinde park alan ihtiyacının artma ihtimali varsa, o bölümlere lift konmasına izin verilecek yükseklik uygulanmalıdır.

* Statik etkileşimler,

İç ve dış trafiğin düzenlenmesi aşamasında bazen kolon yapısı ile ilgili küçük değişiklikler gerekmektedir. Kolon yapısı bilindiği gibi, ana kütlenin özellikle üst katlarındaki kullanım alanları dikkate alınarak planlanır.

Tamamı otopark olan bir kütlede çok fazla sorun yaşanmayabilir. Ama üzerinde ofis-otel-hastane gibi işletmelerin bulunduğu yapılarda, üst katın yerleşimi sebebi ile otoparklarda istenmeyen kolonlar oluşmaktadır. Bu gibi durumlarda bazen kaydırmalar yapılmakta bazen kirişler biraz sarkıtılarak kolon iptali gerçekleştirilebilmektedir.

Bunların hepsi, proje aşamasında ekipler arasındaki görüşmelerle kolayca aşılabilen konulardır.

İmalat yapıldıktan sonra ise geri dönüş mümkün değildir. Bu sebeple dizayn aşamasında büyük özen gösterilmelidir.

* Teknik hacimler,

Dahil olduğumuz projelerde genel olarak otopark alanlarındaki teknik hacimlerin, otopark sirkülasyonuna göre değil, teknik hacim kullanıcılarının ihtiyaçlarına göre dizayn edildiğini görmekteyiz.

Bunun sonucunda, otopark içindeki ana dolaşım arteri üzerinde mekanik odalar, yürüyen merdiven sarkmaları, kuvvetli akım tavaları gibi istenmeyen birçok engeller oluşmaktadır. Yapılması gereken, bir önceki aşamada tespit edilmiş olan ana giriş-çıkış arterlerine paralel iç ana sirkülasyon güzergahının tespit edilmesidir.

Ana güzergâh mümkün olduğu kadar bölünmemelidir. Bu sayede trafik akışının sorunsuz sağlanması mümkün olabilir.

Bu aşamada dikkat edilmesi gereken diğer bir husus ise, yemekhane, çöp odası, personel odası gibi fonksiyonları doğru planlanmasıdır. Koridorlarda yağların damladığı, çöp kokularının park içine yayıldığı, personellerin ana arter üzerinde yürümek zorunda kaldığı bir otoparka sahip olmamanın ön şartı, dizayn aşamasında bu konuları hassasiyetle ele almaktır.

* Yaya ve engelli dolaşımlarının planlanması,

Otopark içindeki genel trafik düzenini sağlanabilmesi, güvenliğin arttırılabilmesi için yaya dolaşımlarına hassasiyet gösterilmesi gerekmektedir Asansör çekirdeklerine ulaşım, yürüyen bantları yerleşimi gibi daha birçok konu bu aşamada önem kazanmaktadır.

Bu konularda gösterilecek hassasiyet, yaya trafiğini belli noktalarda toplayarak güvenliğin üst seviyeye çıkmasını sağlayacaktır. Yine bu çalışma ile insan yoğunluğu yönetilebilecek ve reklam alanları oluşturulabilecektir.

Gerek vicdani gereklilik gerekse kanuni yaptırımlar sebebi ile engelli misafirlerimizin park alanlarını rahat kullanmaları ile ilgili tasarım çalışmaları yapılmalıdır. Asansör çekirdeklerine ve lavabolara mümkün olduğu kadar yakın planlanması gereken bu alanların genişlikleri de hassasiyet gösterilmesi gereken farklı bir unsurdur.

* Proje dahilindeki tesislerin niteliklerine paralel dizayn ve stratejik planlamalar;

Tesisin ana fonksiyonlarına paralel otopark kullanımları değişiklik arz etmektedir. Bu sebeple, proje içindeki ünitelerin ayrı ayrı ele alınarak, otopark ihtiyacının bu çerçevede tespit edilmesi gerekmektedir.

Yapılacak bu tespite paralel olarak dizayn ve işletme stratejilerini oluşturmak gerekmektedir. Bu metod, işletme süreçlerinde karşılaşılacak olası problemlerin önüne geçmek için son derece önemlidir.

* Farklı fonksiyonların otopark ihtiyaçlarının tespiti, trafik yükünün tahmini, otopark kullanım şeklinin tespiti;

Tesislerin fonksiyonlarına bağlı olarak tespit edilecek ihtiyaçlara paralel oluşacak trafik yükü değerlendirilir. Oluşacak tabloya göre yollarda değişiklik gerekmesi halinde bu konuda çalışma yapılır.

Trafik yükünün problemsiz dağılımı sağlandıktan sonra yapılması gereken, otoparkların araç sahipleri tarafından kullanım şekline karar verilmesidir. Ücretlendirme tarifelerinin oluşturulması, abone şeklinin belirlenmesi, parklanma süreleri ile ilgili gerekli sınırlamaların tespiti gibi kararlar bu aşamada alınacaktır.

* Tesise toplu taşıma araçları gelen kişilerin, dolaşımını ve ilgili noktalara kolay erişimini sağlayıcı düzenlemeler;

Hizmet verecek tesislere, toplu taşıma araçları ile gelecek misafirler de büyük önem taşır. Bu misafirlerin güvenli ve konforlu bir şekilde hizmet alacakları kütleye ulaşmaları için gerekli tedbirler alınmalıdır.

Konfor şartlarının arttırılması için yağışlı havalarda korunma yolları, shuttle hizmeti, peyzajla desteklenmiş yaya geçiş yolları planlanmalıdır. Misafirlerin gidecekleri yeri kolay bulmaları için tesisin tümünde aynı standartta dizayn edilmiş, süreklilik arz eden ve konumlandırılmış tabelalar kullanılmalıdır.

* Servis araçlarının indirme-bindirme ve bekleme alanlarının planlanması;

Tesis büyüklüğüne paralel olarak sayısal artış gösterecek personellerin geliş gidişi ile ilgili servis araçları da üzerinde dikkatle düşünülmesi gereken bir konudur.

Gelen araçların personel inişleri süresince konumlanacağı alan net olarak tespit edilmeli ve ana güzergâhın trafik yükünün arttırılmamasına özen gösterilmelidir. Aynı durum çıkışta arca binme süreci için de geçerlidir.

Özellikle şehre uzak tesislerde, servis araçlarının hareket saatinden yaklaşık 1 saat önce gelerek beklemeye başladıkları göz önünde bulundurularak, servis araçları için bir depolama bölgesi tespit edilmelidir.

* Taksi durak noktalarının ve araç depo alanının oluşturulması, işletme kurallarının belirlenmesi;

Taksi durakları da önem verilmesi gereken diğer bir husustur. Taksi bekleme noktaları, yaya trafiğine dikkat edilerek tespit edilmelidir. Ancak bu alanlarda izdiham yaşanmaması için tesisin atıl bir noktasında taksi depo alanı planlanmalıdır. Tabii ki bu depo alanı ile istasyon noktaları arasındaki ulaşımın pratik olmasına özen gösterilmelidir.

Taksi sayısının tespitinde tesise gelecek misafirlerin uygulayacağı ulaşım metodları dikkate alınmalıdır.

3. Elektrik-Mekanik koordinasyon,

Bu konularla ilgili danışman ve projeci ekipler mutlaka gerekli çalışmaları yapacaklardır. Ancak bu çalışmanın otopark trafiği ile birleştirilmesi gerekmektedir.

* Tesisatların trafik planına uygunluğu,

Havalandırma ekipmanlarının sarkmaları, diğer tesisat geçiş noktaları dikkatle çalışılmalıdır. Bu çalışma, otopark işletmesi için vazgeçilmez olan konvansiyonel ve elektronik yönlendirme ekipmanlarının yerleşimi ve görünürlüğü için büyük önem taşımaktadır.

Eğer konuya yeterince önem verilmezse, havalandırma kanalı arkasında kalmış bir tabelanın görünmemesi trafiğin yavaşlamasına sebep olacaktır.

* Aydınlatma,

Elektrik ile birlikte değerlendirilmesi gereken diğer bir konu ise aydınlatmadır. Uluslar arası standartlarda bir ışık seviyesi elde edilmesi otopark için son derece önemlidir.

Trafik alanları, park alanlarındaki kesişim bölümlerinin aydınlatılması, zemin kaplamasının yansıma oranına göre homojen aydınlatma sağlanması gibi birçok detay üzerinde hassasiyet gösterilmelidir.

* Otopark otomasyon sistemleri,

Bu sistemlerin ne özellikte olacağı, işletme senaryosuna paralel belirlenmelidir. Ortaya çıkacak ihtiyaç listesine paralel sistemlere dair şartnameler hazırlanmalıdır.

Sistemlere ait keşif listeleri yapılmalı, proje üzerinde yerleşimler belirlenmelidir. Bunların yapılması uygulama süreçlerinde büyük kolaylık sağlayacaktır.

Elektronik yönlendirme sistemi veya sensörlü sistem  ile aydınlatma sisteminin birlikte düşünülmesi, alt yapı maliyetlerinde %50 seviyesinde tasarruf sağlayacaktırAynı şekilde, ücretlendirme sistem ekipmanlarının monte edileceği yerler de önceden tespit edilmelidir. Bu sayede kablo rezervasyonları proje aşamasında tespit edilebilir. Döşemeye ve izolasyona zarar vermeden bu uygulamaların gerçekleştirilmesi mümkün olabilir.

* İhale ön hazırlıkları,

Tesis içinde kullanılması planlanan OTOPARK ile ilgili  tüm detayların ; otomasyon sistemlerinin, ön görülen senaryoları destekleyecek nitelikte olması için, teknik şartnamelerin tüm hassasiyetle ve tarafsiz olarak hazırlanması son derece önemli bir konudur.

Yine aynı bakış açısı ile, kullanılacak ekipmanlara dair keşif listeleri hazırlanmalı, ekipmanların proje üzerindeki yerleşimleri ile karşılıklı kontrol sağlanmalıdır

İŞ PROGRAMI

İş programımız tabiî ki sizin planlarınız doğrultusunda gelişecek ve uygun gördüğümüz ortak çözümlerle sizlerle her türlü iletişim ağından paylaşılacak ve gerekli gördüğümüz takdirde toplantılar talep edilerek , ÜNİVERSİTE HOCALARIMIZ la projenin sağlıklı yürümesi  açısından gerekli görülen tedbirler ivedilikle alınacaktır .